w B&A Noodstroom UPS, Aggregaat, nobreak

Supplies van producten of projecten

Leveringen doen wij in meerdere vormen, afhankelijk van het kennisniveau van onze afnemers en uw specifieke wens.
Hiervoor kennen wij de onderscheidende leveringsopties in transport, engineering en coƶrdinatie. Deze zijn aan te vullen met opties zoals bijvoorbeeld inbedrijfstelling, FAT of SAT tests.

Ongeacht uw keuze streven wij naar Olympisch niveau in Supplies

Bronze Supplies

Het offertestadium is kort en eenvoudig, de door u gekozen producten worden bij de toegang van het gebouw afgeleverd (UPS) of direct naast de vrachtwagen gelost op de opstelplaats (NSA). Na verdere plaatsing en installatie komen wij terug op locatie om het product inbedrijf te stellen.

Projectcoƶrdinatie is beperkt tot levertijdbewaking en het verstrekken van tekeningen/aansluitgegevens en documentatie.

Silver Supplies

Idem als Bronze Supplies, uitgebreid naar opstelling op de locatie. Het transport (horizontaal en/of verticaal dmv aanwezige lift) en de begeleiding ervan tot en met de opstelplaats in het gebouw (UPS) of op een buitenlocatie (NSA) wordt door ons verzorgd. Toebehoren als ATS, SBP worden op dezelfde wijze behandeld als de hoofdproducten.

Gold Supplies

Projectmatige aanpak en engineering vanaf de offertefase, afstemming en aflevering van UPS en/of NSA met subsystemen en toebehoren. Praktisch projectmanagement en volledige plaatsing wordt zonodig opgenomen.

Binnen deze Gold Supplies zijn alle denkbare opties mogelijk die het gezamenlijke project tot een succes zullen maken, bijvoorbeeld:

  • Een buiten opgesteld aggregaat met een aanvullende brandstofvoorziening, uitlaatsysteem of uitgebreide aggregaatbesturing.
  • Een binnen opgesteld aggregaat met beoordeling van de opstellingsruimte en opstelplaats, inclusief koellucht en rookgasafvoer, brandstofvoorziening en/of maatgemaakt schakel- of besturingspaneel.
  • UPS systemen met extern batterijsysteem, remote monitoring en/of speciaal service bypass paneel voor redundante UPS opstelling; n+1 of 2n. Producten worden u inclusief subsystemen en benodigde diensten als een projectoplossing aangeboden.


U leest de concrete aanpak per project in onze offerte.