w B&A Supplies, Altijd stroom is onze noodstroommissie

Missie en MVO

B&A is technisch specialist op het gebied van noodstroomsystemen.De rol die wij in uw opdracht vervullen verschilt per project; in een adviserende, dan in een technisch begeleidende en dan weer in een technisch uitvoerende rol. Ons dienstenpakket is uitgebreid, maar staat altijd in het teken van onze missie:

"Het beschikbaar maken en langdurig beschikbaar houden van elektrische energie met een optimale betrouwbaarheid, zodat uw primaire processen ongestoord blijven verlopen".

Daar waar het van levensbelang is (gezondheidszorg), bedrijfskritisch is (drukpersen of ovens) en voor de 24-uurs ICT economie (distributiecentra of datacenters) willen wij: “bijdragen aan een verhoging van de beschikbaarheid, continuïteit, betrouwbaarheid en winstgevendheid van onze opdrachtgevers”.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Daar waar mogelijk maken wij maatschappelijk verantwoorde keuzes in het ondernemen. Daarom:

  • Rekenen wij eerlijke prijzen
  • Zijn wij een erkend technisch leerbedrijf en begeleiden wij nieuwe vakmensen
  • Zijn wij steeds bezig met het digitaliseren en elektronisch verwerken van dossiers
  • Analyseren wij smeer- en koelmiddelen en bepalen wij of vervanging noodzakelijk is
  • Voeren wij reststoffen als koelwater, oliën, filters en accu’s milieutechnisch verantwoord af, zodat deze zo volledig mogelijk gerecycled worden.
  • Geven wij advies over minder milieu belastende instellingen
  • Geven wij advies over producten met een zo hoog mogelijke efficiency
  • Doen wij aan kennisoverdracht door het geven van cursussen over de werking en het gebruik van noodstroomvoorzieningen aan gebruikers
  • Leveren wij remote monitoring (afstandbewaking) servicesBefore & After; het optimaliseren van de betrouwbaarheid van uw nieuwe of bestaande noodstroominstallatie, op een maatschappelijk verantwoorde manier.